Skillnaden mellan N-kanal MOSFET och P-kanal MOSFET!Hjälp dig att bättre välja MOSFET-tillverkare!

Nyheter

Skillnaden mellan N-kanal MOSFET och P-kanal MOSFET!Hjälp dig att bättre välja MOSFET-tillverkare!

Kretsdesigners måste ha övervägt en fråga när de valde MOSFET:er: Ska de välja P-kanal MOSFET eller N-kanal MOSFET?Som tillverkare måste du vilja att dina produkter ska konkurrera med andra handlare till lägre priser, och du måste också göra upprepade jämförelser.Så hur ska man välja?OLUKEY, en MOSFET-tillverkare med 20 års erfarenhet, vill dela med dig.

WINSOK TO-220 paket MOSFET

Skillnad 1: ledningsegenskaper

Kännetecken för N-kanal MOS är att den kommer att slås på när Vgs är större än ett visst värde.Den är lämplig för användning när källan är jordad (low-end-drivenhet), så länge som gate-spänningen når 4V eller 10V.När det gäller egenskaperna hos P-kanal MOS kommer den att slås på när Vgs är mindre än ett visst värde, vilket är lämpligt för situationer när källan är ansluten till VCC (high-end drive).

Skillnad 2:MOSFETväxlingsförlust

Oavsett om det är N-kanal MOS eller P-kanal MOS, finns det ett på-motstånd efter att det har slagits på, så strömmen kommer att förbruka energi på detta motstånd.Denna del av energin som förbrukas kallas ledningsförlust.Att välja en MOSFET med ett litet på-motstånd kommer att minska ledningsförlusten, och på-resistansen för nuvarande lågeffekt-MOSFET är i allmänhet runt tiotals milliohm, och det finns också flera milliohm.Dessutom, när MOS slås på och av, får det inte slutföras omedelbart.Det finns en avtagande process, och den strömmande strömmen har också en ökande process.

Under denna period är MOSFET:s förlust produkten av spänning och ström, så kallad switching loss.Vanligtvis är kopplingsförlusterna mycket större än ledningsförlusterna, och ju högre kopplingsfrekvens desto större är förlusterna.Produkten av spänningen och strömmen vid ledningsögonblicket är mycket stor, och förlusten som orsakas är också mycket stor, så att förkorta omkopplingstiden minskar förlusten under varje ledning;minskning av omkopplingsfrekvensen kan minska antalet omkopplare per tidsenhet.

WINSOK SOP-8 paket MOSFET

Skillnad tre: MOSFET-användning

Hålrörligheten för P-kanal MOSFET är låg, så när den geometriska storleken på MOSFET och det absoluta värdet på driftspänningen är lika, är transkonduktansen för P-kanal MOSFET mindre än den för N-kanal MOSFET.Dessutom är absolutvärdet för tröskelspänningen för P-kanal MOSFET relativt högt, vilket kräver en högre driftspänning.P-kanal MOS har en stor logisk svängning, en lång laddnings- och urladdningsprocess och en liten enhetstranskonduktans, så dess driftshastighet är lägre.Efter uppkomsten av N-kanal MOSFET har de flesta av dem ersatts av N-kanal MOSFET.Men eftersom P-kanal MOSFET har en enkel process och är billig, använder vissa medelstora och småskaliga digitala styrkretsar fortfarande PMOS-kretsteknologi.

Okej, det var allt för dagens delning från OLUKEY, en förpackningstillverkare av MOSFET.För mer information hittar du oss påOLUKEYofficiell hemsida.OLUKEY har fokuserat på MOSFET i 20 år och har sitt huvudkontor i Shenzhen, Guangdong-provinsen, Kina.Huvudsakligen engagerad i högströmsfälteffekttransistorer, högeffekts MOSFET, stora MOSFET, små spännings MOSFET, små MOSFET, små ström MOSFET, MOS fälteffekt rör, paketerade MOSFET, power MOS, MOSFET paket, original MOSFET, paketerade MOSFET, etc. Den huvudsakliga agentprodukten är WINSOK.


Posttid: 17-12-2023