Olukey förklarar parametrarna för MOSFET för dig!

Nyheter

Olukey förklarar parametrarna för MOSFET för dig!

Som en av de mest grundläggande enheterna inom halvledarområdet används MOSFET flitigt i både IC-design och kretsapplikationer på kortnivå.Så hur mycket vet du om de olika parametrarna för MOSFET?Som specialist på mellan- och lågspännings-MOSFET,Olukeykommer att förklara för dig i detalj de olika parametrarna för MOSFETs!

VDSS maximal avloppskälla motstår spänning

Drain-source-spänningen när den strömmande drain-strömmen når ett specifikt värde (stiger kraftigt) under en specifik temperatur och gate-source-kortslutning.Drain-source-spänningen i detta fall kallas även lavinbrytningsspänning.VDSS har en positiv temperaturkoefficient.Vid -50°C är VDSS ungefär 90% av det vid 25°C.På grund av den utsläppsrätt som vanligtvis lämnas vid normal produktion kan lavinbrytningsspänningen påMOSFETär alltid större än den nominella märkspänningen.

Olukeys varma påminnelse: För att säkerställa produktens tillförlitlighet, under de värsta arbetsförhållandena, rekommenderas att arbetsspänningen inte överstiger 80~90% av märkvärdet.

VGSS maximal gate-source tål spänning

Det hänvisar till VGS-värdet när backströmmen mellan gate och källa börjar öka kraftigt.Om detta spänningsvärde överskrids kommer det att orsaka dielektrisk nedbrytning av gateoxidskiktet, vilket är ett destruktivt och irreversibelt nedbrytning.

WINSOK TO-252 paket MOSFET

ID maximal drain-source-ström

Det hänvisar till den maximala ström som tillåts passera mellan avloppet och källan när fälteffekttransistorn fungerar normalt.Driftströmmen för MOSFET bör inte överstiga ID.Denna parameter kommer att minska när korsningstemperaturen ökar.

IDM maximal pulsdrain-källaström

Återspeglar nivån av pulsström som enheten kan hantera.Denna parameter kommer att minska när korsningstemperaturen ökar.Om denna parameter är för liten kan systemet riskera att brytas ned av ström under OCP-testning.

PD maximal effektförlust

Det hänvisar till den maximala effektförlusten från källan som tillåts utan att försämra prestandan hos fälteffekttransistorn.När den används bör den faktiska effektförbrukningen för fälteffekttransistorn vara mindre än den för PDSM och lämna en viss marginal.Denna parameter minskar i allmänhet när korsningstemperaturen ökar.

TJ, TSTG driftstemperatur och lagringsmiljötemperaturintervall

Dessa två parametrar kalibrerar korsningstemperaturintervallet som tillåts av enhetens drift- och lagringsmiljö.Detta temperaturområde är inställt för att uppfylla enhetens minimikrav för livslängd.Om enheten säkerställs att fungera inom detta temperaturområde kommer dess livslängd att förlängas avsevärt.


Posttid: 2023-15-15